• головна
 • професії
 • наш колектив
 • навчально-методична робота
 • абітуріенту

Інформатика
Управління освіти і науки України

Управління освіти і науки України

Івано – Франківської обласної державної адміністрації

Професійно – технічне училище №31 м. Городенка

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкритий урок інформатики

Прикладне програмне забезпечення загального призначення

 

 

 

 

 

 

                           Викладач:  

                           Вінтоник Н.Д.

 

 

 

 

 

2009 р.
                                                                                            
Спеціальність: плодоовочівник-кухар

Група:                1 пл. ІІ курс

 

Урок № 42.

Тема: Прикладне програмне забезпечення загального призначення.

Мета уроку:

узагальнення знань і практичних вмінь з тем «Графічний редак­тор», «Текстовий редактор», «Електронні таблиці»;

демонстрація міжпредметних зв 'язків;

розвиток пам'яті, уваги, цілеспрямованості, вміння аналізувати поставлену мету;

розвиток почуття колективізму, відповідальності;

підвищення інтересу до вивчення інформатики, стимулювання пізна­вальної діяльності учнів.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань учнів.

Вид уроку: ділова гра.

Матеріально – технічне забезпечення: підручники, НКК, Microsoft Word, Microsoft Excel, Paint, Microsoft PowerPoint, картки із завданням.

 

Хід уроку

1.   Організаційний момент.

Ø      перевірка кількості учнів згідно зі списком;

Ø      перевірка готовності учнів до заняття.

2.   Мотивація навчальної діяльності та оголошення теми і мети уроку.

Тема сьогоднішнього уроку «Прикладне програмне забезпечення загального призначення», тому нам потрібно пригадати основні принципи роботи в програмах Microsoft Word, Microsoft Excel, Paint, Microsoft PowerPoint. Оскільки основні навички роботи з комп’ютером полягають у рівні оволодівання учнями знань по роботі в даних програмах, то питання, які будуть розглядатися сьогодні на уроці, досить актуальні.

3.   Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.

                    I.            Вступне слово вчителя.

Інформатика, як наука, порівняно з іншими науками, ще дуже молода, їй трохи більше, ніж 50 років. Для науки — це не вік. Але вона вже утвер­дилась у нашому житті й у багатьох галузях діяльності людини.

Скажіть, де знайшла своє використання інформатика:

       біологія;                    •   хімія;               •    математика;

       військові науки;        •    економіка.

І сьогодні ми лише ще раз у цьому переконаємося. Сьогоднішній урок пройде у формі ділової гри. Ми будемо представляти торгівельну фірму «АВС-техніка».

Як і в будь-якій іншій установі, в нашій фірмі має бути хоча б три відділи:

1. Відділ кадрів. Саме зі спілкування з працівниками відділу кадрів
починається робота нового спеціаліста фірми. Таким чином, до обов'язків
відділу кадрів нашій фірмі входить:

       створення контракту, який укладає фірма з найнятим працівником;

       опис асортименту продукції, що продається (прайс-лист);

       надання інформаційних повідомлень рекламної продукції.

Яку прикладну програму необхідно використовувати для реалізації цих завдань?

2. Відділ бухгалтерії і маркетингу. До обов'язків цього відділу входить:

       визначити щоденний прибуток фірми протягом тижня (подати у вигляді таблиці та діаграми);

       зробити порівняльний аналіз продукції, що продається, за кількістю (подати у вигляді таблиці та діаграми);

       зробити порівняльний аналіз продукції, що продається, з прибут­ком (подати у вигляді таблиці та діаграми).

Яку прикладну програму необхідно використовувати для спрощен­ня роботи працівників відділу бухгалтерії та маркетингу?

3. Рекламний відділ. Не секрет, що двигуном торгівлі є реклама.
Кожен художник-дизайнер повинен підготувати ескіз-рекламу на один вид продукції, що продається нашою фірмою, а саме рекламу:

       мишки;

       монітора;

       оперативної пам 'яті.

Який вид програм дає змогу реалізувати творчість художника?

Крім того, на фірмі повинен працювати системний адміністратор, який контролюватиме створення робітниками своїх папок, файлів та копіювати необхідну інформацію на сервер, а потім і на носій (диск).

                 II.            Практична робота.

Учні розподіляють ролі, одержують завдання і приступають до його виконання на комп 'ютерах, а системний адміністратор вико­нує завдання на комп 'ютері-сервері. (20 хв)

               III.            Демонстрація, захист та аналіз робіт учнями.

За 10 хв. до закінчення уроку учні захищають свої роботи. За­хист проводиться з демонстрацією результатів роботи учнів за допомогою комп 'ютера. Кожен учень (начальник відділу) коментує роботу відділу, вчитель ставить запитання щодо його роботи.

Вчитель робить висновки про важливість вивчення даної теми та належного рівня оволодіння практичними навиками роботи з комп’ютером.

4. Підсумок уроку.

1. У середовищі яких програм ви сьогодні працювали?

2.        Якими засобами графічного редактора користувались дизайнери під час виконання завдання?

3.        З якими панелями текстового редактора ви працювали на уроці?

4.        Які функції ви використовували для реалізації завдань відділу бух­галтерії і маркетингу?

Ми впевнились у тому, що інформатика тісно пов'язана з іншими га­лузями наук і сферами діяльності людини, на прикладі нашого уроку — в економіці, діловодстві, математиці, фінансовій сфері, бухгалтерській справі, рекламному бізнесі.

Я вдячна всім співробітникам фірми за спільну творчу роботу, яку оцінюю таким чином....

(Учитель оцінює роботу всього класу та індивідуально.)

5.    Домашнє завдання:  повторити матеріал з вивченої теми.


Додаток 1.

ВІДДІЛ КАДРІВ

 

ЗАВДАННЯ 1.

1.  Створити папку «Відділ кадрів».

2.  В ній створити файл:

Подпись: «АВС-техніка»
78100, м.Городенка
Івано-Франківська обл.
Станіславська,1
Торгівельне підприємство «АВС-техніка», в особі Генерального ди¬ректора _______________ (у подальшому «Підприємство»), з однієї сторони, і громадянина(ки) _____________________ (у подальшо¬му «Робітник»), уклали контракт про те що:
1.	«Робітник» приймається на посаду менеджера на термін з ________________ 200___ року по	_______________ 200___ року.
2.	 «Робітник» зобов'язаний збільшувати обсяги продажу «Підприєм¬ства».
3.	 Дотримуватись розкладу роботи, умов праці та Уставу підприємства.
4. Забезпечувати збереження та використання майна «Підприємства».
5.	Не розголошувати повідомлення, які є службовою і комерційною таємницею.
6.	«Підприємство» зобов'язане: своєчасно сплачувати заробітну плат¬ню; надавити щорічну відпустку 30 робочих днів.

_______________   200___ р.


Директор	_______________	                 Робітник ___________________

Зберегти документ за вашим прізвищем у папці «Відділ кадрів».

ЗАВДАННЯ 2

Створити папку «Відділ кадрів»

Прайс-лист 1. Асортимент продукції

№ п/п

Найменування товару

Ціна (грн.)

 

Мікропроцесори

 

1

AMD Athlon 64 2800+    2000 Мгц

713.00

2

AMD Athlon 64 3000+    2000 Мгц

913.00

3

Intel Celeron В 2130

330.00

4

Pentium 4    800 Мгц

1639.00

 

Оперативна пам'ять

 

5

DIMM 128 Mбт DDR

77.00                    ~~~~~1

6

DIMM 256 Мбт DDR

160.00

7           1

DIMM 512 Мбт DDR

270.00

Зберегти документ за вашим прізвищем у папці «Відділ кадрів».

ЗАВДАННЯ З

Створити папку «Відділ кадрів»

Прайс-лист 2. Асортимент продукції

 

Найменування товару

Ціна (грн)

 

Монітори

 

8

17'' SAMTRON

748.00

9

17" LG «FLATRON»                                               i

743.00                       !

10

19'' SAMSUNG

1485.00

11       1

24'' SAMSUNG

15158.00

 

Принтери

 

12

SAMSUNG-1520P

721.00                       1

13

HP Laser Get 1020

831.00

 

Мишки

 

14

Genius «EazyMouse Pro» P8/2

41.00

J5__

Genius «NetSCROLL» + Eye

52.00________

Зберегти документ за вашим прізвищем у папці «Відділ кадрів»

 

 


Додаток 2.

 

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРІЇ ТА МАРКЕТИНГУ

 

ЗАВДАННЯ 1

Створити папку «Бухгалтерія»

(У папці «Мої документи» відкрийте файл «Бухгалтерія»)

 

Дні тижня

Мікропроцесор Pentium 4    800 Мгц

Оперативна

пам'ять DIMM

512 Мбт

DDR

Монітор 17" LG «FLATRON»

Принтер HP Laser Get 1020

Genius «EazyMouse Pro» P8/2

Всього

Ціна

1639.00

270.00

743.00

831.00

41.00

 

 

К-сть

Сума

К-сть

Сума

К-сть

Сума

К-сть

Сума

К-сть

Сума

 

Пн

2

 

17

 

1

 

5

 

12

 

?

Вт

8

 

3

 

8

 

5

 

5

 

?

Ср

9

 

9

 

6

 

9

 

8

 

?

Чт

16

 

15

 

5

 

6

 

10

 

?   і

Пт

15

 

7

 

4

 

3

 

4

 

?

Сб

24

 

12

 

10

 

7

 

15

 

?

Разом

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1.  Визначити прибуток фірми за кожен день тижня та за кожний вид продукції.

2.  Побудувати діаграму - аналіз прибутку фірми по днях
Зберегти документ за вашим прізвищем у папці «Бухгалтерія».

 

ЗАВДАННЯ 2.

Створити папку «Бухгалтерія» (У папці «Мої документи» відкрийте файл «Бухгалтерія» (див. завдання 1)).

1.  Визначити прибуток фірми за кожен день тижня та за кожну продукцію.

2.  Побудувати діаграму - аналіз виручки фірми за кількістю.

Зберегти документ за вашим прізвищем у папці «Бухгалтерія».

ЗАВДАННЯ 3.

Створити папку «Бухгалтерія» (у папці «Мої документи» відкрийте файл «Бухгалтерія» (див. завдання 1)).

1. Визначити прибуток фірми за кожен день тижня та за кожну продукцію.

2. Побудувати діаграму - аналіз прибутку фірми за сумою.

Зберегти документ за вашим прізвищем у папці «Бухгалтерія».

 

 


Додаток 3.

Дизайнерський відділ

 

ЗАВДАННЯ 1

На диску С: створіть папку «Реклама». Створити рекламу мишки. Збе­регти малюнок у файлі на ваше прізвище у папці «Реклама».

ЗАВДАННЯ 2.

На диску С: створіть папку «Реклама». Створити рекламу монітора. Зберегти малюнок у файлі з вашим прізвищем у папці «Реклама».

ЗАВДАННЯ 3.

Створіть папку «Реклама»

 

№ з/п

Найменування товару

Ціна (грн)

 

Мікропроцесори

 

1

AMD Athlon 64 2800+    2000 Мгц

713.00

2

AMD Athlon 64 3000+    2000 Мгц

913.00

3

Intel Celeron В 2130

330.00

4

Pentium 4    800 Мгц

1639.00

 

Оперативна пам'ять

 

5

DIMM 128 M6t DDR

77.00

6

DIMM 256 Мбт DDR

160.00

7

DIMM 512 Мбт DDR

270.00

 

Монітори

 

8

17"  SAMTRON

748.00

9

17" LG «FLATRON»

743.00

10

19" SAMSUNG

1485.00

11

24" SAMSUNG

15158.00

 

Принтери

 

12

SAMSUNG-1520P

721.00

13

HP Laser Get 1020

831.00

 

Мишки

 

14

Genius «EazyMouse Pro» P8/2

41.00

15

Genius «NetSCROLL» + Eye

52.00

На диску С: створіть папку «Реклама». Створити рекламу оперативної пам'яті. Зберегти малюнок у файлі з вашим прізвищем у папці «Реклама».

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

                                                                   |

 

 

В середовищі програми створення комп'ютерних презентацій PowerPoint створити рекламу продукції з інформацією про її технічні ха­рактеристики (можливо, створення діаграм, в яких відображені технічні характеристики у порівнянні одного з одним)

Зберегти презентацію у файлі з вашим прізвищем у папці «Реклама».

Додатки до уроку

Івано-Франківська обл.
м. Городенка
вул. Станіславська 1
78100

hplif@meta.ua

Пам'яті жертв голодомору


Презентації компанії «Fluffies»


ПОЕТАПНА АТЕСТАЦІЯ КУХАР ІІІ РОЗРЯДУ


Мовний флешмоб


Подорож у світ професії «Плодоовочівник»


Всі новини!

Тиждень професії «Кухар»


Конкурс «Осінніх композицій» 2012


урочиста лінійка присвячена Дню знань та початку нового 2012-2013 навчального року


Обласна методична секція викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання: «Механізація сільського господарства, основ рослинництва і тваринництва»


І етап олімпіад


Всі альбоми!


Copyright © Городенківський професійний ліцей 2011-2016

email: hplif@meta.ua

Design Copyright © West_combat@meta.ua