• головна
  • професії
  • наш колектив
  • навчально-методична робота
  • абітуріенту

ПРАВИЛА

прийому до Городенківського професійного ліцею

 

1.  Загальна частина

1.1.   До Городенківського професійного ліцею  приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2.   Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

      Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних      підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

      Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

2. Приймальна комісія

      2.1. Прийом до ліцею  здійснює    приймальна комісія.

     2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та    затверджує персональний склад і порядок її роботи.

 2.3. Правила прийому до ліцею розробляються згідно з Типовими правилами прийому до ПТНЗ України та затверджуються головою приймальної комісії.

 2.4. Приймальна комісія:

 - проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, наступного працевлаштування;

 - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

 - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

 - вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

     2.5. Прийом до ліцею  здійснюється на    держбюджет за професіями:

 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.

Водій автотранспортних засобів (кат. «С»).

 на базі 9 класів:

 50 чоловік, приймаються юнаки, які досягли 15 років, з базовою  середньою освітою. Термін навчання 3 роки з отриманням повної середньої освіти. При поетапній атестації учні     отримують кваліфікацію:

після 1 курсу - слюсар з ремонту с/г машин та устаткування 1-2 розряду;

після 2 курсу - слюсар з ремонту с/г машин та устаткування 3 розряду;

після 3 курсу – тракторист-машиніст с/г виробництва кат. «А», «В», «С», водій автотранспортних засобів кат. «С».

 

Плодоовочівник.

Кухар.

на базі 9 класів:

25 чоловік, приймаються юнаки та дівчата, які досягли 15 років, з базовою  середньою освітою. Термін навчання 3 роки з отриманням повної середньої освіти. При поетапній атестації учні отримують кваліфікацію:

після 1 курсу-плодоовочівник 1-розряду;

після 2 курсу-плодоовочівник 2-розряду;

після 3 курсу-кухар 3-4розряду.

 

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування.

Слюсар з експлуатації  та ремонту газового устаткування.

на базі 9 класів:

 25 чоловік, приймаються юнаки, які досягли 15 років, з базовою  середньою освітою. Термін навчання 3 роки з отриманням повної середньої освіти. При поетапній атестації учні отримують кваліфікацію:

після 1 курсу- монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 2-розряду;

після 2 курсу- монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 3-розряду;

після 3 курсу- слюсар з експлуатації  та ремонту газового устаткування 2-3розряду.

 

Муляр.

Штукатур.

Монтажник гіпсокартонних конструкцій.

на базі 9 класів:

 25 чоловік, приймаються юнаки, які досягли 15 років, з базовою  середньою освітою. Термін навчання 3 роки з отриманням повної середньої освіти. При поетапній атестації учні отримують кваліфікацію:

після 1 курсу- муляр 2-розряду;

після 2 курсу-  муляр 3-розряду;

після 3 курсу-  штукатур 2-3розряду; монтажник гіпсокартонних конструкцій 3- розряду.

 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського  виробництва (кат. „А”)

на базі 11 класів:      

 30 чоловік, приймаються юнаки, які досягли 17 років, з повною загальною освітою. Термін навчання 6 місяців. Після закінчення навчання отримують кваліфікацію – тракторист-машиніст сільськогосподарського  виробництва категорія „А”.

 

Бджоляр

на базі 11 класів:

 25 чоловік, приймаються юнаки, які досягли 17 років, з повною загальною освітою. Термін навчання 6 місяців. Після закінчення навчання отримують кваліфікацію –бджоляр 3-розряду.

 

Оператор комп’ютерного набору.

Обліковець з реєстрації  бухгалтерських даних.

на базі 11 класів:                   

 30 чоловік, приймаються юнаки та дівчата, які досягли 17 років, з повною загальною середньою освітою, термін навчання 1,5 р. При поетапній атестації учні отримують кваліфікацію:

після1  курсу - оператор комп’ютерного набору ІІ категорії;

після 2 курсу-обліковець з реєстрації  бухгалтерських даних.

 

Кухар

на базі 11 класів:      

 30 чоловік, приймаються юнаки та дівчата, які досягли 17 років, з повною загальною освітою. Термін навчання 10 місяців. Після закінчення навчання отримують кваліфікацію – кухар 3-4 розряду.

2.6. Прийом документів до училища проводиться з 18.05.2011р. поточного року. Прийом документів від вступників завершується до 25 серпня.

 

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею із зазначенням обраної професії, місця проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал або його завірену  копію);

- медичну довідку за формою 086-у, 025-ю, (оригінал або її завірену копію);

- 6 фотокарток розміром 3х4 см;

-довідку з місця проживання і склад сім’ї.

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.

 3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до ліцею проводиться шляхом співбесіди. Порядок і термін проведення співбесіди встановлюються приймальною комісією (графік співбесід надається у червні).

 4.2. Співбесіди можуть проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів. При недоукомплектуванні груп проводяться додаткові співбесіди.

 4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на засідання приймальної комісії по зарахуванню, до складу учнів не зараховуються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються ліцею без конкурсного відбору:

 - особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12) надане таке право;

 - випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

 - випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

 5.2. Зараховуються поза конкурсом:

 - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

 - інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією;

 - особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12) надане таке право.

 5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 - ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12);

 - діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків;

 - особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання.

 5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб,  що можуть бути зараховані на навчання до ліцею.  

 5.5. У разі оскарження результатів зарахування вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

 5.6. У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на навчання у межах державного замовлення, подають оригінали документів, зазначених у розділі з цих правил прийому.

 5.7. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій може проводити додатковий прийом.

 6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

 6.3. Матеріали, які засвідчують результати зарахування вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до ліцею здійснює приймальна комісія навчального закладу.


Івано-Франківська обл.
м. Городенка
вул. Станіславська 1
78100

hplif@meta.ua

38-ма річниця аварії на ЧАЕС


«Солодка паска»


Змагання з шашок


Тиждень ОХОРОНИ ПРАЦІ


Тиждень ОХОРОНИ ПРАЦІ


Всі новини!

Тиждень професії «Кухар»


Конкурс «Осінніх композицій» 2012


урочиста лінійка присвячена Дню знань та початку нового 2012-2013 навчального року


Обласна методична секція викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання: «Механізація сільського господарства, основ рослинництва і тваринництва»


І етап олімпіад


Всі альбоми!


Copyright © Городенківський професійний ліцей 2011-2016

email: hplif@meta.ua

Design Copyright © West_combat@meta.ua