• головна
  • професії
  • наш колектив
  • навчально-методична робота
  • абітуріенту

Агротехнології
 Спеціальність: тракторист-машиніст с/г виробництва

 

Тема: Хімічні методи захисту рослин (обприскування, обпилювання, протруєння).

Мета:

вивчити хімічні методи захисту рослин;

розвивати логічне мислення учнів, спостережливість, увагу;

виховувати навики самостійного мислення, працелюбності, чіткості при виконанні завдань.

Тип уроку: комбінований урок.

Матеріально – технічне забезпечення: підручники, ППЗ «Агротехнологія.

 

Хід уроку.

1.  Організаційний момент.

Ø      перевірка кількості учнів згідно зі списком;

Ø      перевірка готовності учнів до заняття.

2.     Активізація навчальної діяльності

Для того, щоб перейти до вивчення нової теми, повторимо, про що йшла мова на попередніх заняттях.

Фронтальне опитування:

1.      Що таке захист рослин?

2.      Назвіть методи захисту рослин.

3.      Поясніть, в чому полягає біологічний захист рослин. Наведіть приклади.

4.      Поясніть, на прикладах, в чому полягає хімічний захист рослин.

5.      Назвіть способи хімічного захисту.

6.      Що таке сівозміна?

3.     Мотивація навчальної діяльності та оголошення теми і мети уроку.

Тема сьогоднішнього уроку «Хімічні методи захисту рослин (обприскування, обпилювання, протруювання)». Ми продовжуємо вивчати методи захисту рослин, зокрема, конкретно зупинимося на хімічному. Матеріал даного уроку є досить актуальним, так як від якості захисту рослин залежить майбутній урожай.

4.     Пояснення нового матеріалу.

Як говорилося на попередньому уроці, хімічний метод захисту рослин є одним з найпоширених і полягає в застосуванні хімічних речовин, які мають назву пестициди. Цей засіб має великі переваги перед усіма іншими: по-перше, діє досить швидко; по-друге, він економічний; по-третє, може застосовуватися проти всіх шкідливих об’єктів.

Як же застосовується даний метод на практиці?

Обприскування та приготування робочих розчинів.

Сучасні форми пестицидів виготовляються у вигляді рідини або сухої речовини. Ці форми дуже добре розчиняються у воді й створюють стійкі емульсії, суспензії чи розчини. У випадку використання потужної техніки для обробки значних площ при приготуванні робочого розчину спочатку роблять маточний розчин. Для цього визначену норму препарату ретельно розчиняють у невеликій кількості води. Після цього маточний розчин заливають у бак обприскувача. Після перемішування можна починати обробку.

За типом обробки обприскування поділяється на багатолітражне та малооб'ємне. Багатолітражне обприскування застосовується тоді, коли препарати у підвищених концентраціях можуть бути фітотоксичними для сільськогосподарьских рослин.

Останнім часом усе більше застосовується малооб’ємне обприскування. Сучасні форми пестицидів дозволяють застосовувати робочу рідину підвищеної концентрації. При цьому в більшості випадків для забезпечення рівномірності покриття оброблюваної поверхні й достатньої щільності крапель необхідне збільшення дисперсності дроблення рідини. Оптимальний розмір крапель становить 20–70 мк.

Для малооб’ємного обприскування використовується наземна й авіаційна техніка. Норми витрати рідини значною мірою обумовлені конструкцією апаратури, яка застосовується для обприскування. За допомогою літальних апаратів технічно простіше здійснити малооб’ємне й ультрамалооб’ємне обприскування, оскільки цьому сприяє велика швидкість руху літака чи вертольота, велика ширина захвату і практична відсутність технічної проблеми рівномірного подання й точного дозування малої кількості рідини.

Обпилювання рослин.

Обпилювання рослин здійснюється порошкоподібними препаратами — дустами. Обпилювання в багатьох випадках менш ефективне, ніж обприскування. Оптимальний період застосування пестицидів таким способом упродовж світлового дня дуже обмежений (2–4 години), особливо в степових районах. Проводити обпилювання можливо тільки в тиху погоду, коли швидкість вітру не перевищує 2 м/с і відсутні вертикальні повітряні потоки. Останнього часу обпилювання рослин не використовується.

Протруювання рослин.

(При поясненні використовується ППЗ «Агротехніка»)

Для захисту рослин, починаючи з самого початку їх вирощування, з насіння, використовують протруювання. Перед висівом насіння обробляють спеціальними препаратами, які, по-перше, знищують інфекцію, що знаходиться на поверхні насіння (рис. 1.); по-друге, захищають насіння після того, як воно потрапляє до ґрунту, від ґрунтових шкідників. Крім того, сучасні протруйники мають пролонговану дію і можуть захищати рослини від хвороб та шкідників у період вегетації, майже до самого збору врожаю.

Рис. 1. Хвороби зернових культур, які розповсюджуються через насіння

Обробку протруйниками проводять виготовленими суспензіями або емульсіями. До складу кожного протруйника входить барвник, який після проведення обробки фарбує насіння. Така кольорова інформація застережує від вживання обробленого насіння в їжу.

Норми витрат отрутохімікатів.

Використовуючи пестициди, слід дуже уважно вивчати рекомендації щодо норм їх застосування, де вказується кількість препарату й води для виготовлення робочого розчину. Співвідношення кількості препарату й води на конкретну площу є концентрацією пестициду. Не можна порушувати надані в інструкціях рекомендації, треба дуже уважно ставитися до техніки, за допомогою якої проводитимуться захисні заходи.

Підраховуючи ширину робочого захвату обприскувача, витрату рідини, швидкість пересування агрегату, обчислюють норму витрати того чи іншого препарату.

За умови використання тракторних вентиляторних обприскувачів вдається значно збільшити ширину робочого захвату, ніж у штангових обприскувачів, і успішно проводити обробку з витратою рідини 15–25 л/га (водних емульсій, суспензій та розчинів).

При комплексному обприскуванні, спрямованому одночасно проти шкідливих комах, кліщів та хвороб, доводиться вибирати ту норму витрати рідини, яка забезпечить високий ефект у боротьбі з усіма видами шкідливих об’єктів.

Тому норму витрати рідини визначають не тільки за токсичними та фізико-хімічними властивостями пестицидів, а й за характеристикою шкідливих об’єктів, проти яких ведеться боротьба. При використанні контактних препаратів, особливо для боротьби з малорухомими шкідливими членистоногими, норма витрати робочої рідини завжди буде віща, ніж при обробці препаратами, які мають контактну й шлункову токсичність, або препаратами системної дії.

Для обробки плодових насаджень у боротьбі з комплексом шкідників та хвороб, залежно від віку дерев і застосовуваних пестицидів, норма витрати рідини при авіаційному обприскуванні складає 250–300 л/га.

Для боротьби з найголовнішими шкідниками польових культур застосовується малооб’ємне авіаційне обприскування водними емульсіями, суспензіями та розчинами з нормою витрати рідини від 25 до 50 л/га.

Зберігання отрутохімікатів.

Пестициди являють собою дуже небезпечні для людини та навколишнього середовища речовини, тому їх застосуванню, перевезенню та зберіганню приділяється особлива увага. Усі вимоги до роботи з пестицидами викладені у «Санітарних правилах по зберіганню, транспортуванню і застосуванню пестицидів у сільському господарстві».

Важливе значення має просторова ізоляція технологічних баз хімічного захисту рослин від населених пунктів. У господарствах створюють спеціальні пункти, які розташовуються на відстані не менше 1 км від житла, водойм, тваринницьких будівель. У комплекс споруд входять: склад для зберігання пестицидів, стоянка машин і апаратів для застосування пестицидів, майданчик для знезаражування транспорту та апаратури, побутове приміщення.

У складі повинно бути не менше двох відділень: для зберігання і видачі пестицидів та для зберігання засобів індивідуального захисту й аптечки. Для зберігання сильнодіючих отруйних речовин надається ізольована секція. При складі повинні бути душові. Необхідна система ефективного провітрювання складу. Підлога, стіни та стеля повинні перешкоджати накопиченню та сорбції пестицидів на їх поверхні.

Пестициді повинні зберігатися тільки в заводській тарі з відповідним маркуванням, на піддонах (мішки, бочки, барабани) або на стелажах та на полицях (скляна тара, металеві каністри).

Дуже важливою умовою є регулярний медичний нагляд за станом здоров’я людей, які залучаються до роботи з пестицидами. Протипоказаннями для допуску до робіт щодо хімічного захисту рослин є хвороби нервової системи, печінки, нирок, шляхів дихання та інші, які з часом можуть загострюватися під впливом хімічних речовин.

До названих робіт не допускаються також підлітки до 18 років, вагітні жінки й годуючі матері, жінки віком понад 50 і чоловіки — понад 55 років, особи, які перенесли за 1–2 місяці до початку робіт інфекційні хвороби або хірургічне втручання.

Машини для хімічного захисту рослин.

(При поясненні використовується ППЗ «Агротехніка» на ПК).

Для застосування пестицидів випускаються обприскувачі, які поділяються на типи: за способом агрегатування — на ранцеві, начіпні, причіпні; за типом розпилювального пристрою — на гідравлічні штангові та вентиляторні.

Штангові обприскувачі призначені для обробки пестицидами польових культур, а також для поверхневого внесення рідких мінеральних добрив. Основні технічні характеристики обприскувачів надані у таблиці 1.

Таблиця 1. Основні технічні характеристики штангових обприскувачів

Марка

Комплектація

Матеріал бака

Ємність бака, л

Продуктивність, га/год.

Ширина захвату, м

Маса, кг

Код*

ОП-2000-2-06

Віт.

Сталь

2000

10–18

18-22,5

1840

46

ОП-2000-2-02

Віт.

Нержавійка

2000

10–18

18-22,5

1848

46

ОП-2000-2-01

Віт.

Поліетилен

2000

10–18

18-22,5

1550

46

ОП-2000-2-08

Імп.

Поліетилен

2000

10–18

18-22,5

1544

46

ОП-2000-2-18

Імп.

Поліетилен

2000

10–18

18-22,5

1544

46

ОПШ-15-01

Віт.

Сталь

1200

3–6,7

10,8-16,2

870

18

ОПШ-15-02

Віт.

Нержавійка

1200

3–6,7

10,8-16,2

870

18

ОПШ-1500

Віт.

Поліетилен

1500

9,7–16,2

16,2

1350

46

ОМ-630-2

Віт.

Сталь

630

9,7–16,2

16,2

600

46

ОМ-630-2-01

Віт.

Поліетилен

630

9,7–16,2

16,2

550

46

ОМ-400

Віт.

Сталь

400

6,4

520

46

ПОМ-630-1

Віт.

Нержавійка

630

9,7–16,2

16,2

550

46

ОШМ-320-11-2

Віт.

Поліетилен

320

9,7

12,0

310

46

ОПШ-2000

Імп.

Поліетилен

2000

10–18

15; 18; 21,6; 24

1500

46

МЗУ-320

Імп.

Поліетилен

320

9,7

12,0

310

46

СОШ-2500

Імп.

Поліетилен

2500

14,4–23,9

18,0

1420

46

Обприскувачі вентиляторні (рисунки на ПК) призначені для хімічного захисту високорослих багаторічних насаджень (садів і хмільників) методом малооб’ємного обприскування, можуть використовуватися на польових культурах (табл. 2).

Таблиця 2. Основні технічні характеристики вентиляторних обприскувачів

Марка

Тип

Матеріал бака

Ємність бака, л

Продуктивність, га/год.

Ширина захвату, м

Маса, кг

Код*

ОПВ-2000

Причіпний

Сталь

2000

2,4–9,6

0,4–4,0

3100

46

ОПВ-2001

Причіпний

Нержавійка

2000

2,4–9,6

0,5–4,0

3150

46

ОПВ-2001-01

Причіпний

Поліетилен

2000

2,4–9,6

0,5–4,0

3100

18

ОВ-630

Начіпний

Сталь

630

4,8–9,6

550

46

ОВ-630-01

Начіпний

Поліетилен

630

4,8–9,6

500

46

ОВ-400

Начіпний

Сталь

400

2,4–2,4

470

46

ОВП-2000

Причіпний

Поліетилен

2000

2,4–9,6

0,5–4,0

1350

46

Застосування рідких препаратів у невеликих плодово-ягідних насадженнях, на овочевих та інших культурах здійснюється за допомогою ранцевих та переносних ручних обприскувачів. Використовують ранцеві обприскувачі ОПР-1 «Універсал», ОРР-1 «Ера» (різних модифікацій), «Kwazar» (рисунки на ПК) та інші. За допомогою ручних і ранцевих обприскувачів задовільні результати досягаються за порівняно великої норми витрати рідини, яка становить 1000–2000 л/га для плодових насаджень і 300–400 л/га для картоплі й овочевих культур.

Обприскувачі обладнуються зносостійкими поршневими насосами високого тиску, польовими штангами з плоскоструминними розпилювачами, індивідуальними фільтрами й відсічними клапанами, вентиляторними розпилюючими пристроями з регульованими факелом розпилу, формою та напрямком повітряного потоку.

Авіаційне обприскування проводиться за допомогою штангової апаратури, яка встановлюється на літаки Ан-2, Ан-2М, Як-12 і вертольоти Ка-26, Мі-1. На Ан-2 і Ан-2М можуть встановлюватися спеціальні обертові розпилювачі, за допомогою яких проводять ультрамалооб’ємне обприскування з нормою витрати рідини 1,5–5 л/га (рисунки на ПК).

Штангові обприскувачі літаків та вертольотів забезпечуються комплектом розпилювачів з різними розмірами вихідного отвору. Апаратура літака Ан-2 забезпечена розпилювачами з вихідними отворами рохміром 1×1 і 1×5 мм для дрібнокраплинного обприскування, 2×5 і 3×5 мм — для середньокраплинного, 4×5 і 5×5 мм — для крупнокраплинного обприскування. Для зменшення тиску рідини у штанзі використовується дросельне пристосування.

На штанговій апаратурі вертольотів використовуються вихрові розпилювачі з діаметрами вихідного отвору 1,5, 2 і 3 мм.

Залежно від об’єкта обробки і використовуваних пестицидів, ширина робочого захвату може коливатися: для літаків Ан-2 — від 30 до 70 м, для літака Як-12 — від 20 до 35 м, для вертольота — від 15 до 25 м.

Для протруювання насіння зернових і технічних культур водними суспензіями пестицидів застосовуються спеціальні протруювальні машини (рис. на ПК), які є самохідними агрегатами з електроприводом (табл. 3).

Таблиця 3. Основні технічні характеристики машин для протруювання насіння

Марка

Бак, л

Продуктивність, га/год.

Споживча потужність, кВт

Маса, кг

Код*

ПК-20 «Супер»

180

3-20

5,0

650

18

ППШ-5 «Господар»

100

5

2

150

18

ПНШ-3 «Фермер»

100

3,0

0,37

100

18

ПСШ-5

160

5,0

5,0

400

18

Вплив технологічного налагодження машин на якість робіт.

При використанні хімічних засобів захисту рослин дуже важливим є суворе дотримання рекомендованої норми внесення пестицидів. Відхилення від норми в один чи інший бік може звести нанівець ефективність проведених заходів або спричинити загибель захищуваних рослин унаслідок фітотоксичної дії препаратів.

Тому перед виконанням захисних робіт треба провести налаштування техніки, відрегулювавши її під конкретний препарат. При застосуванні штангових або вентиляторних обприскувачів виміряють витрату робочої рідини на кожну форсунку, регулюючи й встановлюючи відповідні розпилювачі. Дуже важливим є ретельне фільтрування приготовленої робочої рідини, перевірка і прочищення фільтрів у самому обприскувачі.

Необхідно виявити й ліквідувати місця підтікання робочої рідини, починаючи з бака і закінчуючи розпилювачами.

Вимоги безпеки праці під час роботи з отрутохімікатами.

Особи, які організують роботи щодо використання пестицидів і беруть участь у них (бригадири, ланкові та ін.), повинні проходити спеціальне навчання з питань безпечного застосування пестицидів на базі станцій захисту рослин.

Щорічно, до початку хімічних обробок, спеціалісти проводять інструктаж усіх працівників, залучених до проведення робіт з хімічного захисту рослин, стосовно заходів особистої та суспільної безпеки при застосуванні отруйних речовин, про що робиться запис у спеціальному журналі, а також надається спеціальне посвідчення.

Під час виконання робіт з використанням пестицидів відбувається потрапляння пари, крапельно-рідинної фази, аерозолів і пилу в зону дихання працюючих. Можливе також забруднення шкіряного покриву. Ступінь потенційної загрози для працюючих залежить від конструкції машин і механізмів.

Трактори, на яких монтуються обприскувачі, повинні мати герметичну кабіну, яка обладнана приточною вентиляцією з очищенням повітря, що надходить.

Використання ранцевої апаратури для пестицидів середньої та низької токсичності дозволяється лише у випадках, коли використання тракторної техніки не можливе. Обробка сильнодіючими та високотоксичними препаратами за допомогою обприскувачів забороняється.

Для обробки насіннєвого матеріалу повинні використовуватися тільки спеціальні машини, які мають герметичні робочі вузли.

Пункти для приготування робочої рідини необхідно розміщувати на відстані не менш 500 м від житлових приміщень, джерел водопостачання, місць зберігання фуражу.

Дуже великий вплив на поширення пестицидів у навколишньому середовищі та інтенсивність їх токсичної дії на працюючих чинять метеорологічні умови під час обробки посівів та насаджень. Особливу небезпеку має знос пестицидів повітряними потоками, у зв’язку з чим обробка рослин наземною апаратурою дозволяється при швидкості вітру не більш 3 м/с, авіаційною — до 2 м/с.

Застосовувати пестициди краще вранці або ввечері, коли температура повітря і швидкість його руху — мінімальні. У похмуру погоду можна працювати й у денний час.

При обприскуванні рослин необхідно стежити за тим, щоб факел розпилу не потрапляв на людей, для чого знаходять відповідне місце розміщення робітників з урахуванням напрямку вітру.

Важливе значення для надійного захисту працюючих від потрапляння пестицидів на шкіру, у дихальні шляхи і шлунок має використання спеціальної одежі та індивідуальних захисних засобів. До них належать комбінезони, які мають водовідштовхувальну обробку, захисний фартук, рукавички, спецвзуття, респіратор або протигаз.

Щодня після роботи частину протигаза, що торкається до обличчя, ретельно промивають теплою водою з милом.

Вихід на оброблені ділянки для проведення будь-яких робіт дозволяється тільки після закінчення строків очікування, які вказуються для кожного пестициду.

Тару, в якій зберігалися хімічні засоби захисту рослин, забороняється використовувати для зберігання продуктів харчування, води, фуражу, а також для приготування їжі й кормів для сільськогосподарських тварин та птахів, її не можна мити у водоймах.

5.     Закріплення нового матеріалу..

·  Які хімічні засоби захисту рослин від бур’янів, шкідників і хвороб ви знаєте?

·  Як розраховують норми витрат отрутохімікатів?

·  Як зберігати отрутохімікати?

·  Які машини використовують для захисту рослин від бур’янів, шкідників і хвороб?

·  Яких вимог безпеки праці слід дотримуватися при виконанні операцій щодо захисту рослин?

 6. Підсумок уроку.

При проведенні підсумку уроку вчитель аналізує проведену роботу, вказує на основні факти, котрі потрібно запам’ятати. Оцінювання.

7. Домашнє завдання:

 

 

 

Додатки до уроку

Івано-Франківська обл.
м. Городенка
вул. Станіславська 1
78100

hplif@meta.ua

ГРАНДІОЗНА ВИСТАВКА
ВСТУПНА КАМПАНІЯ


ОСТАННІЙ ДЗВОНИК


Всі новини!

Тиждень професії «Кухар»


Конкурс «Осінніх композицій» 2012


урочиста лінійка присвячена Дню знань та початку нового 2012-2013 навчального року


Обласна методична секція викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання: «Механізація сільського господарства, основ рослинництва і тваринництва»


І етап олімпіад


Всі альбоми!


Copyright © Городенківський професійний ліцей 2011-2016

email: hplif@meta.ua

Design Copyright © West_combat@meta.ua